Podczas sesji radni rozpatrzyli też uchwały w sprawach:

-zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok,

– dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

– ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój,

– włączenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Prof. Rudolfa Ranoszka do Zespołu Szkół Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskiej 18c,

– przyjęcia „Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2012”,

– wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój przez Print Management Wojciech Pietrzak,

– wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój przez NZOZ „SALUS” S.C. Dytko & Granowska,

– ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego, zniesienia odrębnej własności lokali i zniesienie współwłasności nieruchomości, 

– przyjęcia programu „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,

– odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– apelu do Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z nierównym traktowaniem nadawców podczas przyznawania koncesji na multipleksie cyfrowym,

– rozpatrzenia skargi,

– wystąpienia do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie nadania nazwy „Jastrzębie-Zdrój” węzłowi autostradowemu na skrzyżowaniu autostrady A1 z DW 933,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040.