Zakończył się kolejny rok działalności, a tym samym nadszedł czas na przedłożenie przez organizacje pozarządowe szeregu dokumentów sprawozdawczych. Szkoleniowcy pokażą, jak wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych w sposób zgodny z przepisami i terminowy. Prelegentami będą pracownicy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące kwestie:

1.      Organizacje non profit i ich obowiązki wobec organów nadzorczych.

2.      Obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu roku kalendarzowego.

3.      Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

4.      Sprawozdawczość organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego i ich obowiązki wobec organów nadzorczych.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Region Aktywnych Organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim”, w związku z czym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie organizacji do uczestnictwa w projekcie.

Udział w szkoleniu należy zgłaszać na formularzu załączonym poniżej. Formularz należy dostarczyć osobiście, drogą elektroniczną lub faksem do 12 marca do Wydziału Obywatelskiego  – Referat Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, pok. 210 A, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl, tel. 032/47-85-135.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.