Celem programu jest stworzenie oraz promowanie modelu współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, które umożliwiają rozwój działań na rzecz edukacji 

poprzez:

A) szkołę otwartą dla społeczności lokalnej:

·         udział w lekcjach przedstawicieli różnych instytucji lokalnych,

·         udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych fachowców, pasjonatów, przedstawicieli ciekawych środowisk,

·         spotkania z „ciekawym człowiekiem”

B) szkołę wychodzącą poza swoje mury:

·         lekcje i zajęcia poza szkołą

·         aktywność dzieci i młodzieży w działaniach lokalnych

·         aktywność obywatelska

C) szkołę – pomost do świata:

·         współpraca z innymi szkołami (także zagraniczna)

·         wycieczki

·         uczelnie, środowiska naukowe

D) ciekawą szkołę:

  • wspieranie „użytecznych” pasji nauczycieli
  • wspieranie uczniów pasjami.

Przyjęte przez organizatora projektu pojęcie „edukacja z pasją", rozumiane jest jako większe otwarcie szkoły na i dla społeczności lokalnej. W życie szkoły włączają się instytucje takie jak np. straż pożarna, policja, straż miejska, biblioteka, domy kultury czy organizacje pozarządowe, dzięki którym uczniowie są zaangażowani w działania lokalne.

Obecnie Centrum Edukacji Obywatelskiej tworzy poradnik dobrych praktyk, który zawierać będzie przykłady działań podejmowanych przez różne samorządy, także praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia takich działań. Na koniec projektu (czerwiec 2012 roku) najbardziej aktywnym samorządom przyznanie zostanie tytuł „Samorząd wspierający szkoły z pasją”.

Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www.ceo.org.pl/samorzadzpasja