W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 29 lutego 2012 roku wpłynęła oferta w dziedzinie ochrony środowiska złożona przez Związek Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Sosnowej 5, na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój.”

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 12.03.2012 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.