pt.”MŚP w 7. Programie Ramowym i Horizon 2020 – warsztaty z przygotowania wniosku”, które odbędzie się 14 marca 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Jordana 18, sala nr 407, w godzinach od 10.00 do 13.00.

Podczas spotkania omówione zostaną wytyczne dot. programu Industry – Academia Partnership and Pathways (IAPP) i Działań na Rzecz MŚP oraz zagadnienia związane z programem Horizon 2020. Projekty IAPP dofinansowują współpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi i jednostkami przemysłowymi, których siedziby znajdują się w różnych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo uczestnicy seminarium pozyskają informację na temat I edycji krajowego programu Wsparcie na uzyskanie grantu. Program Wsparcie na uzyskanie grantu ma na celu zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych. Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) to największy mechanizm finansowania badań na poziomie europejskim, z budżetem blisko 54 mld euro, przeznaczony na przekształcenie UE w najbardziej dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia większej ilości i jakości miejsc pracy oraz zagwarantowania spójności społecznej.

Aby zgłosić udział w spotkaniu należy wypełnić kartę uczestnictwa i wysłać ją na numer faxu: (32) 72 85 803 lub na adres poczty elektronicznej: enterprise@garr.pl do dnia 12.03.2012r.

Szczegółowe informacje, kartę uczestnictwa, program można znaleźć na stronie internetowej Górnośląskiej Agencji Promocji i Przedsiębiorczości S.A www.gapp.pl