Projekt współfinansowany za środków UE w ramach EFS. W ramach projektu realizowane są bezpłatne usługi informacyjne oraz usługi doradcze dofinansowane aż w 90%.

W ramach usług doradczych oferujemy: sporządzenie wniosku pożyczkowego/dotację, opracowanie biznes planu (analizy finansowej) koncepcji przedsięwzięcia.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z przygotowania elektronicznej rejestracji firmy oraz wyborze formy opodatkowania i numeru PKD.

Kontakt: Tel. 32 4350606, 32 4351566, e-mail: arpsa@ka.onet.pl, strona www: arpsa.pl.