Uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie są podmioty statutowo działające w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2012 wynosi 100 000,00 zł.