Przedsięwzięcie to, dostosowane do wieku uczniów szkół podstawowych, wypełnia założenia profilaktyki pierwszorzędowej, skupia się jednocześnie na  edukacji, informacji, oraz wskazaniu młodym mieszkańcom naszego miasta możliwości działań alternatywnych, ukazując możliwości rozwoju zainteresowań i osiągania „pozytywnych” sukcesów.

W pierwszym etapie, tj. w konkurencji plastycznej, każdą ze szkół reprezentują dwie drużyny trzyosobowe: po jednym uczniu z każdego poziomu wiekowego z klas I-III, i  po jednym uczniu z każdego poziomu wiekowego z klas IV-VI. W drugim etapie, tj. w pozostałych trzech konkurencjach, rozgrywanych w ZSMS ul. Piastów 15, każdą ze szkół reprezentuje jedna drużyna trzyosobowa, po jednym uczniu każdego poziomu wiekowego z klas IV-VI, pod opieką nauczycieli.

Regulamin