Oferty zostaną otwarte 17 kwietnia, o ile ten termin nie ulegnie wydłużeniu wskutek zapytań przetargowych.

W tej chwili konsorcjum firm: BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o., BÖGL a KRÝSL k.s. i BUDMAX Sp. z o.o. realizuje odcinek o długości ponad 3 km (I etap), który przebiega od ul. Pszczyńskiej od strony gminy Pawłowice w kierunku ul. Rybnickiej (gdzie będzie skrzyżowanie typu rondo) do ul. Stodoły. Najbardziej zaawansowane są roboty drogowe, które zostały już wykonane w ok. 60%. Korzystne warunki pogodowe jeszcze w grudniu pozwalały na układanie warstw asfaltu, na koniec robót położona będzie warstwa ścieralna. Zrealizowano dwa przyczółki mostowe, na których w marcu zostanie ułożone przęsło, po którym będą jeździły pociągi. Prac mostowych nie można przyspieszyć, gdyż reżimy technologiczne muszą być bardzo ściśle dochowane. Na tym odcinku powstanie sześć obiektów mostowych. Budowa jest odgrodzona płotkami, które uniemożliwiają wtargnięcie płazów i małej zwierzyny.

Wartość umowy I etapu wynosi ponad 53,2 mln zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości ponad 48,2 mln zł oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego w wysokości 1,5 mln zł.