Czesi postawili głównie na ruch i taniec. Polacy na słowa i dowcip. Obie wersje były bardzo zabawne i pokazały, jak bajka znana na całym świecie może przełamywać bariery językowe i kulturowe.

W przedstawieniu brali udział uczniowie klasy dziennikarsko-prawnej IIA pod opieką Ewy Kubińskiej i Sabiny Nowakowskiej. Opiekę techniczną sprawował Łukasz Szostok. Stronę czeską reprezentowali uczniowie szkoły z Hawierzowa.