– Kolejny rok z rzędu kontrakt dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 jest najniższy spośród pozostałych wojewódzkich szpitali specjalistycznych. Uważam, iż jest to sytuacja niezrozumiała, bardzo krzywdząca i niedopuszczalna. Szpital posiada bowiem wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną oraz bardzo nowoczesny, zmodernizowany blok operacyjny. Samorząd miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach swoich możliwości również wspomaga szpital, między innymi zakupując na jego użytek aparaturę medyczną, która znacząco wpływa na poziom referencyjności szpitala – argumentuje prezydent Marian Janecki.

Z relacji dyrekcji szpitala wynika, iż jedynym sposobem na poprawę trudnej sytuacji placówki jest jak najszybsza zapłata za tzw. nadwykonania za rok 2011 oraz zwiększenie kontraktu na rok 2012 o około 10 mln złotych. Ponadto w strukturze szpitala znajduje się Oddział Rehabilitacji Neurologicznej (obecnie bez kontraktu), w którym można by kontynuować proces leczenia pacjentów z ciężkimi udarami, rozpoczęty w Oddziale Udarowym, zapewniając tym samym optymalne warunki powrotu do zdrowia i pełnej sprawności.

– Niezmiernie ważne i pilne byłoby zakontraktowanie świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej, co wiąże się z ogłoszeniem konkursu przez NFZ. W związku z faktem, iż zabezpieczenie dostępności świadczeń zdrowotnych spoczywa zarówno na Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i na samorządach lokalnych, zaapelowałem w imieniu samorządu miasta Jastrzębie-Zdrój, mieszkańców i środowisk medycznych, w tym przede wszystkim Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 o pilne podjęcie działań, które w konsekwencji poprawią sytuację ekonomiczno-finansową, przywrócą płynność finansową oraz umożliwią niezagrożone funkcjonowanie szpitala w roku 2012 i latach następnych – wyjaśnia Marian Janecki.

Prezydent zaznacza, że liczy na zrozumienie wagi problemu przez NFZ i pozytywne ustosunkowanie się do prośby.