·         bezpieczeństwo informacji,

·         projektowanie usług dla biznesu,

·         rozwój i działanie systemu finansowego,

·         działanie sieci telekomunikacyjnych,

Podmioty mogące wziąć udział w konkursie:

·           małe i średnie przedsiębiorstwa

·           uniwersytety

·           jednostki naukowo-badawcze

             NCBR przeznacza kwotę 1 000 000 Euro na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Termin składania wniosków  wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy składają dodatkowo niektóre załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR: https://grants.fnr.lu upływa 01.06.2012 r. o godzi.14.00

Zasady udziału w konkursie znajdują się na stronie: www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/wspolpraca_dwustronna/pollux/zasady_pollux.pdf