Strona www.zlobki.mpips.gov.pl skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do gmin, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce albo noszą się z zamiarem ich utworzenia.

Na stronie można także znaleźć informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunek dziennym lub opiekunem w żłobku).