Opracowany został wzór takiego zgłoszenia, który po wypełnieniu, poszkodowane osoby mogą złożyć w kancelarii Urzędu Miasta. Gotowy druk będzie można pobrać z Punktu Informacji znajdującej się w Sali Obsługi Interesanta bądź wydrukować go ze strony www.jastrzebie.pl

Wzór zgłoszenia szkody