Scenariusze działań związane są z trzema, ważnymi dla każdej społeczności lokalnej tematami:

  • zagospodarowanie przestrzeni publicznej
  • wykorzystanie funduszy lokalnych
  • przepływ informacji władze – mieszkańcy

Szczegółowe informacje (scenariusze, instrukcje jak działać, dokumenty prawne, a także informacje o wsparciu dla uczestników) oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: www.maszglos.pl.

Najskuteczniejsi uczestnicy akcji Masz Głos, Masz Wybór zostaną wyróżnieni Nagrodą Super Samorząd 2012.

Akcja Masz Głos, Masz Wybór to ogólnopolska akcja zainaugurowana w 2002 roku. Do tej pory objęła swoim działaniem 600 gmin w całej Polsce. W tym roku do organizatorów akcji Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów dołączyły: Fundacja Pracowania Zrównoważonego Rozwoju, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Stowarzyszanie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.