W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na działania nieinwestycyjne polegające na wprowadzeniu:

·         systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS,

·          certyfikowanych eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Minimalna całkowita wartość projektu  nie może być niższa niż  8 000 000,00 zł. Poziom dofinansowania wynosi 50 % wydatków kwalifikowanych natomiast  maksymalna kwota dofinansowania projektu  wynosi 400 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od  10 kwietnia 2012 roku do 27 kwietnia 2012 roku w kancelarii:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: pois.nfosigw.gov.pl/iv-priorytet-po-iis/ogloszenia-o-naborze-/vi-tura-aplikacyjna-do-dzialania-45-130412-110/