Obowiązek ten mają także te organizacje, które nie płacą podatku dochodowego, a nawet te, które działają wyłącznie dzięki składkom członkowskim czy drobnym darowiznom. Wypełniając formularz, organizacje podają informacje o tym, jakie były w roku ubiegłym ich przychody, jakie koszty uzyskania przychodu oraz jaki ewentualnie osiągnęły dochód. Na podstawie tych danych wyliczają podatek, jeśli go płacą. Nawet jeśli organizacja jest  zwolniona z płacenia podatku, i tak musi wypełnić „podstawowy” formularz CIT 8, informujący o przychodach organizacji i ewentualnym podatku dochodowym. Co więcej, musi również wypełnić załącznik CIT 8/0 i do niego   – jeśli dostała duże darowizny – załącznik CIT D. Formularz ten składa się, jeśli organizacja otrzymała darowiznę od firmy lub osoby fizycznej, jednakże tylko wtedy, kiedy pojedyncza kwota darowizny jest większa niż 15 tys. złotych lub jeśli suma wszystkich darowizn w danym roku przekracza 35 tys.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/760538.html

Informacja pochodzi ze strony: www.ngo.pl