Podczas warsztatów zostaną omówione następujące kwestie:

– wniosek o płatność

– wniosek o płatność w systemie elektronicznym

– załączniki i dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu.

Warsztaty odbędą się w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie przy ul. Katowickiej 47.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości:

www.scp-slask.pl/pl/9/1213182584/1332251516/41