Wnioski do 31 marca 2012 roku można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój 020, budynek A), lub przesłać na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Wysokość środków publicznych na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wynosi 112 200,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji znajdują się w Uchwale Nr IX.80.2011 r. Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.