Po upływie tego terminu, podmioty z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój prowadzące działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, jeżeli spełniają warunki określone w w/w ustawie, tj.  zostaną wpisane, do rejestru żłobków i klubów dziecięcych miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wpisanie do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych następuje na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Wniosek dostępny jest na stronie:  http://www.bip.jastrzebie.pl/  (patrz: rejestry, ewidencje, archiwa).