W ramach konkursu można składać projekty obejmujące swym zakresem:

1.       Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo zawodowe związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwością organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.

2.       Doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

POWYŻSZE TYPY PROJEKTÓW OBJĘTE SĄ  REGUŁAMI POMOCY PUBLICZNEJ.

Na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w  ramach konkursu dostępna jest kwota 18 000 000,00 PLN. Minimalna wartość  projektu wynosi 50 000 PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest od 26.03.2012r. do 30.04.2012r. w  siedzibie:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

Pokój 2 (zespól ds. Promocji i Informacji)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: efs.wup-katowice.pl