W ramach konkursu można składać projekty obejmujące swym zakresem  m.in. ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwością organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.

POWYŻSZE TYPY PROJEKTÓW OBJĘTE SĄ REGUŁAMI POMOCY PUBLICZNEJ.

Na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 2 000 000,00 zł.

Wnioski przyjmowane są do 26 marca 2012 roku do wyczerpania  limitu środków przeznaczonych na konkurs w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

Pokój nr 2

(Zespół ds. Promocji i Informacji)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: efs.wup-katowice.pl