W ramach tego programu można składać wnioski o wsparcie inicjatyw mających na celu rozwijanie współpracy między młodzieżą z różnych krajów Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących.

Wnioski można składać w ramach następujących akcji:

  1. Młodzież dla Europy
  2. Wolontariat Europejski
  3. Młodzież w Świecie
  4. Systemy wsparcia młodzieży
  5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.

Termin składania wniosków upływa 1 maja 2012 r.

Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" funkcjonująca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.mldziez.org.pl