Eliminacje miejskie były pierwszym etapem weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przed zmaganiami na szczeblu okręgowym. Uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych w osobnych konkurencjach mieli za zadanie rozwiązanie testu z wiedzy ogólnej, składającego się z 25 pytań. Po części pisemnej, każdy uczestnik indywidualnie musiał wykazać się jak najlepszą umiejętnością jazdy na rowerze. Sprawdzone zostały też umiejętności uczestników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Rowerowy tor przeszkód został przygotowany przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy wykorzystaniu sprzętu z Furgonu Profilaktyczno-Edukacyjnego pochodzącego z KWP w Katowicach.

 

Organizatorzy turnieju zadbali o atrakcyjne nagrody rzeczowe. Celem turnieju jest podnoszenie kultury młodego społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Nagrodą główną w tegorocznych powiatowych eliminacjach dla zwycięzców indywidualnych były rowery górskie. Zdobyli je: Błażej Ganiek z Gimnazjum nr 11 oraz Kacper Bartnicki ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Klasyfikacja szkół podstawowych:

I miejsce SP nr 17
II miejsce SP nr 4
III miejsce SP nr 12
IV miejsce SP nr 15
V miejsce SP nr 19
VI miejsce SP nr 1

Klasyfikacja szkół gimnazjalnych:

I miejsce Gimnazjum nr 11
II miejsce Gimnazjum nr 6
III miejsce Gimnazjum nr 2
IV miejsce Gimnazjum nr 3
V miejsce Gimnazjum nr 1
VI miejsce Gimnazjum nr 8