Okresowa ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Jastrzębiu-Zdroju zasilanego za pośrednictwem Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SA w wodę pochodzącą z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA oraz Republiki Czeskiej, dokonana w terminie od 01.07.2011 roku do 31.12.2011 roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, dowiodła, iż woda spełniała wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.