Uczestnikami konkursu mogą być mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż
10 pracowników, których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczy 2 mln euro. Kandydaturę należy zgłosić w jednej z trzech kategorii: SENIOR, PROGRES i START.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 100 000 zł. Nagroda główna wynosi
40 000 zł. Dla najlepszych mikroprzedsiębiorców w każdej kategorii zostaną przyznane wyróżnienia w wysokości 15 000 zł.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem www.kronenberg.org.pl / Edukacja ekonomiczna / Mikroprzedsiębiorca Roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 maja 2012 roku.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Kronenberg przy City Handlowy.