Swoją obecnością gospodarzy zaszczycili: naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Pawłowski, dyrekcja, nauczyciele i gimnazjaliści z ZS nr 7.
Widowisko rozpoczęła dyrektor ZSH Alicja Brzózka. Następnie wystąpili uczniowie tej szkoły  z montażem poetycko-muzycznym, w którym recytowali wiersze m.in. ks. Jana Twardowskiego i Wisławy Szymborskiej.

Po części artystycznej uczennice klasy maturalnej  wraz z nauczycielami ZSH oprowadzili gości po szkole, prezentując sale lekcyjne ZSH. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, więc od 1 września 2012r. wszyscy z radością spotkają się w budynku przy ul. Wielkopolskiej.