Zakładamy, że cześć dzieci będzie uczęszczać na wszystkie zajęcia a cześć na  ½ bloku.

W ramach projektu Stowarzyszenie kupuje sprzęt: kije nordic walking dla dziecka i dla opiekuna, maty , buty do wspinaczki , okulary do pływania .

Wstępnie

Grupa A

1/2 bloku

zajęcia ze wspinaczki 1 godzina/tydzień (zajęcia ścianka wspinaczkowa AWF Katowice)

rehabilitacja 1 godzina+pływanie 1 godzina ( zajęcia odbywać się będą w niedziele)

Grupa B

1/2 bloku

nordic walking 2 godziny (WPKiW w Chorzowie )

pływanie 1 godzina+rehabilitacja 1 godzina (zajęcia odbywać się będą w soboty)

Stowarzyszenie  finansuje  podstawowy kurs nordic walking dla dzieci i rodziców w  Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Przez miesiąc ćwiczymy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, a następnie we własnym zakresie.

Proszę o kontakt rodziców dzieci z diagnozą zespołu Aspergera, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w wieku 6-17 lat. Dziecko obowiązkowo powinno dysponować zaświadczeniem od lekarza pierwszego kontaktu (o braku przeciwwskazań do uprawiana danego sportu i dobrym stanie zdrowia ) i zaświadczeniem od ortopedy (wynik badania i zalecenia).

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię i nazwisko dziecka

data urodzenia

adres

symbol przyczyny niepełnosprawności

tel. kom.

tel. stacjonarny

mail

ilość godzin w projekcie (decyduje rodzic 7h/4h/3h/tydzień)

kontakt

godzinaslask@onet.pl