Szczegółowe ogłoszenie i warunki przekazania samochodu osobowego: