Wystawa obrazuje podejmowane w okresie Polski Ludowej próby rugowania praktyk religijnych, tak mocno zakorzenionych w społeczeństwie i zastępowania ich nowymi świeckimi, ateistycznymi i socjalistycznymi. Dla komunistów, świadomych silnej pozycji Kościoła katolickiego, była to walka o rząd dusz. Dlatego propagowano m.in. uroczyste nadanie imienia dziecku w USC zamiast chrzcin w kościele, zastępowanie św. Mikołaja Dziadkiem Mrozem. Próbowano również zdesakralizować niedzielę, wprowadzając Dni Czynu Partyjnego. Praktyki te próbowano wprowadzić w życie również w Jastrzębiu.

Wystawa została przygotowana przez pracowników katowickiego oddziału IPN i będzie można ją oglądać do końca kwietnia.