Wnioski do 16 kwietnia 2012 roku można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój 020, budynek A), lub przesłać na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60,
 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

  

Informacje dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród i stypendiów znajdują się w uchwałach:

Uchwała Nr I.1.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.01.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz ich wysokości.

Uchwała Nr I.2.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.01.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania  nagród  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.