Decyzję taką podjął, mimo że klub GKS-u wystąpił za jego pośrednictwem do Związkowego Trybunału Piłkarskiego z wnioskiem o wstrzymanie decyzji nakazującej rozegranie tych spotkań w zmienionych terminach do czasu rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej. Ta zostanie złożona w terminie 30 dni od momentu dostarczenia do klubu pisemnej decyzji wraz z uzasadnieniem Związkowej Komisji Odwoławczej ŚZPN.

inf. www.gksjastrzebie.com