Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Szczepionki zostaną wyłożone przy użyciu samolotów w lasach, ale również na pozostałych terenach zielonych takich jak: pola, łąki, tereny ogrodów działkowych, parki.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców o niepodnoszenie szczepionek z ziemi, gdyż lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takich kostek.

Jednocześnie informuje, że:

– sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka, natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością szczepionki, należy bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką i skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką zdrowia,

– przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Wszelkich dodatkowych informacji w w/w sprawie udzielać będzie Rzecznik Prasowy Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu :

32 609-16-11.