Na uroczystość przybyli: II wicewojewoda śląski Piotr Spyra oraz wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Tadeusz Żesławski. Miasto Jastrzębie-Zdrój reprezentował naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Andrzej Pawłowski.

Wszystkim nagrodzonym uczniom jastrzębskich szkół gratulujemy zaszczytnego miejsca w gronie najlepszych i uzyskania tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego. Gratulacje kierujemy także pod adresem nauczycieli, którzy zainspirowali młodych do zgłębiania tajników wiedzy i osiągania sukcesów.