W tym roku obchody przebiegają pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich” w związku z czym uczniowie odpowiadali na pytania testowe dotyczące surowców energetycznych, wykorzystywania energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Uczestnicy mogli wykazać się wiedzą odnośnie sytuacji na świecie, w Polsce i tradycyjnie, nie zabrakło zagadnień związanych z najbliższym otoczeniem czyli naszym miastem.

Komisja po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktacji przyznała:
I miejsce – Monice Kulig z Gimnazjum nr  6
II miejsce – Błażejowi Ganiek z Gimnazjum nr 11
III miejsce – Przemysławowi Matusiakowi z Gimnazjum nr 10
Wyróżnienie – Magdalenie Sobik z Gimnazjum nr 12

Uczniowie walczyli również o punkty dla swoich szkół . W kategorii szkół najlepsze okazały się:

I miejsce – Gimnazjum nr 12
II miejsce – Gimnazjum nr 8
III miejsce – Gimnazjum nr 11

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.