Nie przyznano dotacji Klubowi Abstynentów „ARKA” oraz Jastrzębskiemu Katolickiemu Klubowi Trzeźwości z powodu nie uzyskania przez oferentów wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do otrzymania dotacji.