Porządek obrad:

1. Otwarcie IV sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Bezpieczeństwo w mieście Jastrzębie-Zdrój

· wystąpienie Prezydenta Miasta

· referat Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

· wystąpienia zaproszonych gości

· dyskusja

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

9. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.