W trakcie obrad zajęto się problematyką Walnego Zgromadzenia Członków zaplanowanego na koniec kwietnia, w tym przyjęciem sprawozdania zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2011. Ponadto podjęto uchwały w sprawach bieżących i organizacyjnych, a także poruszono problematykę realizacji projektów własnych Stowarzyszenia oraz wdrażania Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.