W gronie dziewięćdziesięciorga sześciorga finalistów w kategorii gimnazjum, wyłonionych spośród 30 tysięcy uczestników konkursu, znalazł się także uczeń klasy 3a Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5  im. Zesłańców Sybiru – Patryk Jasiak przygotowany przez Barbarę Jasiak.

Finał konkursu rozpoczął się o godz. 9.30. Zadaniem  uczestników było napisanie oryginalnego opowiadania, inspirowanego trzema rysunkami. Czas pracy wynosił 60 minut. Następnie kilkunastoosobowe jury, w którego skład weszli studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarze i nauczyciele języka polskiego, sprawdzało prace. Trwało to kilka godzin. W tym czasie finaliści mieli czas na zwiedzanie Warszawy. 

O godz. 14.00 w sali lustrzanej Pałacu Staszica odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Najpierw zabrał głos dyrektor konkursu, Andrzej Michalski, który pogratulował uczniom zakwalifikowania się do III etapu konkursu i podziękował nauczycielom za ich przygotowanie. Następnie rozpoczęło się wręczanie  dyplomów i nagród książkowych wszystkim uczestnikom finału. Andrzej Michalski czytał nazwiska finalistów, a dyplomy wręczała Zofia Czarniecka-Rodzik – autorka podręcznika „Gramatyka i stylistyka”, z którego korzystamy w naszym gimnazjum.

Na koniec ogłoszono listę laureatów. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe: tablety i aparaty fotograficzne.

Naszemu uczniowi co prawda nie udało się uzyskać tytułu laureata i zdobyć jednej z trzech nagród rzeczowych, jednak sam udział w ogólnopolskim finale i uzyskanie tytułu finalisty to duży sukces ucznia naszego gimnazjum.

Dodać tu trzeba, że nasza szkoła od siedmiu lat bierze udział w tym konkursie i w tym roku szkolnym już drugi raz z rzędu otrzymaliśmy logo z wyróżnieniem za wysokie wyniki naszych uczniów.

Inf. nad. ZS7