Natomiast w piątek 4 maja Urząd Miasta pracował będzie od godz. 7.30 do 15.30.