Wnioski o wyposażenie złożyły Szkoły Podstawowe Nr 4, 5, 6, 9, 10, 19 oraz Zespoły Szkół Nr 10 i 12.

Program „Cyfrowa szkoła” będzie realizowany w formie pilotażu do sierpnia 2013 roku, a możliwość otrzymania finansowego wsparcia uzyska około 380 szkół podstawowych, wybranych spośród wszystkich, które zgłosiły chęć udziału. Program ten skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

W ramach programu organ prowadzący szkoły może otrzymać pieniądze na zakup m.in.: laptopów dla uczniów, netbooków, tabletów, palmtopów, tablic multimedialnych czy wyświetlaczy.

– Ubiegając się o środki na dofinansowanie, miasto musi zapewnić minimum 20% wkładu własnego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 1,3 mln zł, natomiast w budżecie miasta zabezpieczyliśmy na ten cel ponad 320 tys. zł – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.