W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie–Zdrój 25.04.2012 r. wpłynęła oferta w dziedzinie kultury złożona przez Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej z siedzibą przy ulicy Pszczyńskiej 140; 44-335 Jastrzębie-Zdrój na realizację zadania publicznego pn. „Poszli synki do powstanio.”

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 07.05.2012 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.