Prace można składać do 18 maja.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pisania, wspieranie i promowanie twórczości dziennikarskiej i literackiej uczniów oraz zapoznanie uczniów z cechami i wymogami takich gatunków dziennikarskich jak felieton, reportaż i wywiad.

Uczestnik  konkursu powinien samodzielnie napisać prace na dwa z trzech tematów:

1. „Naprawdę jaka/jaki jesteś, nie wie nikt…” – rozmowa z Rodzicem (wywiad)

2. „To były piękne dni!” – wspomnienia kibica z EURO 2012 (felieton)

3. Zwyczajny bohater naszych czasów (reportaż)

Prace o objętości maksymalnie dwóch stron A4 należy składać w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Harcerskiej 12, w sekretariatu szkoły lub w gabinecie 49, II p. (nauczyciele poloniści).