Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy (na poziomie podstawowym). Chętni mogą zdawać te przedmioty także na poziomie rozszerzonym. Mogą też przystąpić do egzaminów z przedmiotów dodatkowych – maksymalnie do sześciu (zdają je na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym).

Aby uzyskać świadectwo maturalne, maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Egzaminy potrwają do 24 maja – wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!