W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz miasta, związków kombatanckich, służb mundurowych, poczty sztandarowe, a także przedstawiciele jastrzębskich szkół oraz NSZZ „Solidarność” kopalni „Jas Mos” i „Borynia-Zofiówka”. Uroczystą zmianę warty przeprowadzili harcerze Komendy Hufca ZHP w Jastrzębiu-Zdroju. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta kopalni „Borynia”, natomiast program artystyczny przedstawili uczniowie Zespołu Szkół nr 13.

Następnie w kościele „na górce” odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, po której uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem Solidarności.

GALERIA ZDJĘĆ