Przewiduje się dotowanie projektów, które będą promowały ideę trzeźwości na terenie miasta Jastrzębie–Zdrój, pomagały w utrzymaniu abstynencji osobom uzależnionym od alkoholu i podejmującym trzeźwość, organizowały wyjazdy, imprezy i spotkania o charakterze terapeutycznym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, organizowały spotkania informacyjno – edukacyjne, realizowały programy zdrowienia osób uzależnionych, prowadziły grupy wsparcia dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, wychodziły z inicjatywą integracji środowiska abstynenckiego.

Realizacja zadania przewidziana jest od 18 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2012 wynosi 100 000,00 zł.