Przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz  Rady Rodziców na uroczystość zostali zaproszeni przez Dyrektora Szkoły w Hnojniku Tadeusza Grycza, kierowniczkę przedszkola Halinę Smoloń oraz Macierz Szkolną. Uroczystość rocznicową uświetniły występy obecnych przedszkolaków,  absolwentów przedszkola w Hnojniku oraz pokazy prestidigitatora. Druga część uroczystości przebiegła w miłej atmosferze gratulacji  składanych przez zaproszonych gości m.in. burmistrza miasta Frydek-Mistek  Petra Cvik, starostę gminy Hnojnik  oraz członka Rady kongresu Polaków w Republice Czeskiej i członka Prezydium Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego  Małgorzaty Rakowskiej, członków Zarządu PZKO Barbarę Filipiec, Władysława Tomanka, koordynatora współpracy polsko-czeskiej Ryszarda Supernaka, a także dyrektorów szkół i przedszkoli na Zaolziu.  Publiczne Przedszkole nr12 w Jastrzębiu-Zdroju i Przedszkole w Hnojniku  współdziałają ze sobą od 10 lat, kiedy to w grudniu 2001r. w obecności władz jastrzębskiego magistratu, Kuratorium Oświaty Delegatury w Rybniku oraz Konsula RP w Czechach,  podpisana została międzynarodowa umowa o współpracy między placówkami.  Wymiana doświadczeń w zakresie metodycznym a także organizacyjnym odgrywa ogromną rolę w sytuacji, gdy szkolnictwo polskie na Zaolziu walczy o przetrwanie. Polonia usytuowana przy granicy z Polską jest mniejszością więc nakłady finansowe na ich potrzeby ze strony władz czeskich są znikome.  Szkoły i przedszkola z polskim językiem nauczania  borykają się z brakiem funduszy na reorganizację czy rozbudowę infrastruktury.  Tak więc  dyrekcja Szkoły i Przedszkola w Hnojniku  wraz z władzami gminy wyraziła chęć przybycia do PP12 w Jastrzębiu-Zdroju z wizytą roboczą w celu pozyskania informacji jak doszło do rozbudowy przedszkola i jak ono wygląda w chwili obecnej.                                                                                   

Opracowała:   Barbara Klimaszewska – dyrektor PP12 Jastrzębiu-Zdroju