Inicjatywy gromadzone będą w trzech kategoriach:

  1. Wspólnota Obywatelska – działa gmin i powiatów, które mają na celu zwiększenie udziału obywateli w realizacji zadań publicznych. Samorządy powinny aktywizować swych mieszkańców, stwarzać możliwości dla ich działa w życiu publicznym.
  2. Partnerstwo Samorządów – inicjatywy na rzecz współpracy pomiędzy różnymi jednostkami samorządu, które harmonizują lub wspólnie realizują zadania publiczne.
  3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – działania inicjowane oddolnie, przez mieszkańców zorganizowanych w różnych grupach lub też działających samodzielnie, którzy pragną czynnie uczestniczyć w życiu swej społeczności.

Baza dobrych praktyk gromadzonych na Witrynie Obywatelskiej, ma przyczynić się do rozwoju samorządności i postaw obywatelskich, a także ma być narzędziem budowy kapitału społecznego, który stanowi niezbędny warunek rozwoju Polski.

Więcej informacji na temat Witryny Obywatelskiej można znaleźć na stronie www.prezydent.pl/witryna-obywatelska.