Stroną organizacyjną przedsięwzięcia zajęli się dyrektor ZSMS Zbigniew Miłoś, doradca metodyczny matematyki Ewa Szatkowska oraz wybrani nauczyciele matematyki pracujący w komisji konkursowej.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach: szkolnym (24 lutego) i miejskim (finał 9 maja). Do etapu miejskiego zakwalifikowało się 35 uczniów z 12 jastrzębskich gimnazjów. Uczniowie, którzy zmierzyli się z zawiłościami matematycznymi, mieli do rozwiązania pięć zadań testowych wielokrotnego wyboru i pięć zadań otwartych o podwyższonym stopniu trudności. Czas na rozwiązanie zadań wynosił 90 minut. Emocje, jakie towarzyszyły młodzieży podczas konkursu, były bardzo duże, matematyczna rywalizacja bardzo pozytywna.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Grzegorz Łyp z Gimnazjum nr 3

II miejsce – Jarosław Borgiel z Gimnazjum nr 6

III miejsce – Cezary Klimczuk z Gimnazjum nr 4

Część artystyczną konkursu rozpoczął występ pary tanecznej z Miejskiego Ośrodka Kultury, zaś „matematyczne przedstawienie” przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.