Listy dostępne są na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. W przypadku organizacji, których wnioski otrzymały dofinansowanie, skontaktują się przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W ramach Programu z Jastrzębia-Zdroju dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. „Razem-międzypokoleniowe warsztaty twórcze”.

Żródło:www.pozytek.gov.pl